Pro vás, kteří toho zatím ještě o studiu Bible v tzv. „Sobotní škole“ mnoho nevíte, jsou zde připraveny informace o tom, co to vlastně Sobotní škola je, jak funguje, kdy a proč vznikla, co jej jejím smyslem a na co vše se zaměřuje. Pokud již patříte mezi pravidelné aktivní účastníky Sobotní školy, jistě využijete naše rubriky, v niž naleznete každý týden aktuální materiály ke studiu Bible.

Ať už ale patříte do kterékoliv z výše uvedených kategorií, přejeme vám, aby Sobotní škola pro vás všechny mohla být příležitostí lépe poznat Toho, který je představen v Bibli, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Za tým Sobotní školy

Oldřich Svoboda

e-mail: sobotniskola@casd.cz

 

Úkoly sobotní školy pro toto čtvrtletí se věnují tématu služby potřebným lidem. Přál bych si, aby studium i rozhovory ve třídách nás také přímo motivovaly k praktické službě.

Na úvod rozhovoru s br. Vítkem Vurstem je připraveno první krátké video z třináctidílné série ADRA kanceláří v Evropě. Ve druhém samostatném videu z Jihopacifické divize vás osloví živý misijní příběh. Budu rád, pokud tato krátká videa využijete a promítnete je během vaší sobotní školy.

Toto čtvrtletní téma chce každého z nás inspirovat v hledání nových cest a příležitostí, kde a jak sloužit druhým lidem. Chci poděkovat vám všem, kteří organizaci ADRA jakýmkoliv způsobem podporujete.

Bůh vám žehnej!

Radomír Špinka, ředitel ADRA Česká republika