Pro vás, kteří toho zatím ještě o studiu Bible v tzv. „Sobotní škole“ mnoho nevíte, jsou zde připraveny informace o tom, co to vlastně Sobotní škola je, jak funguje, kdy a proč vznikla, co jej jejím smyslem a na co vše se zaměřuje. Pokud již patříte mezi pravidelné aktivní účastníky Sobotní školy, jistě využijete naše rubriky, v niž naleznete každý týden aktuální materiály ke studiu Bible.

Ať už ale patříte do kterékoliv z výše uvedených kategorií, přejeme vám, aby Sobotní škola pro vás všechny mohla být příležitostí lépe poznat Toho, který je představen v Bibli, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Za tým Sobotní školy

Oldřich Svoboda

e-mail: sobotniskola@casd.cz