SOBOTNÍ ŠKOLA

3/2019
AUDIO LEKCE (YOUTUBE)

Jednotlivé lekce Sobotní školy načetl, včetně všech biblických odkazů, Richard Babinec.

1. BŮH A STVOŘENÍ

2. PLÁN PRO LEPŠÍ SVĚT

3. SOBOTA – DEN SVOBODY

4. SPRAVEDLNOST V ŽALMECH

5. VOLÁNÍ PROROKŮ

6. UCTÍVÁNÍ STVOŘITELE

7. JEŽÍŠ A LIDÉ V NOUZI

8. JEDNOMU Z NEJMENŠÍCH