SOBOTNÍ ŠKOLA

"JEDNOMU Z MÝCH NEPATRNÝCH BRATŘÍ":
SLUŽBA LIDEM V NOUZI

Adventisté sedmého dne vnímají povolání hlásat “věčné evangelium” (Zj 14,6) celému světu. Tím se vlastně jen řídíme Ježíšovými slovy, abychom získávali učedníky, křtili je a učili je “zachovávat všechno, co jsem vám přikázal” (Mt 28,20). Ježíšův příkaz zahrnoval i to, abychom sloužili trpícím, poníženým, chudým, hladovým a uvězněným. Vždyť i to bylo zásadní součástí jeho pozemské služby. Jak se nám daří plnit toto poslání? Jsme i v tomto ohledu jeho následovníky?

V rámci tohoto čtvrtletí mimořádně připojujeme ještě videa připravená k tématu Sobotní školy organizací ADRA.

12. MILOVAT MILOSRDENSTVÍ

PŘEDCHOZÍ DÍLY

1. BŮH A STVOŘENÍ

2. PLÁN PRO LEPŠÍ SVĚT

3. SOBOTA – DEN SVOBODY

4. SPRAVEDLNOST V ŽALMECH

5. VOLÁNÍ PROROKŮ

6. UCTÍVÁNÍ STVOŘITELE

7. JEŽÍŠ A LIDÉ V NOUZI

8. JEDNOMU Z NEPATRNÝCH

9. SLUŽBA V NZ CÍRKVI

10. ŽIVOT PODLE EVANGELIA

11. ADVENTNÍ NADĚJE