SOBOTNÍ ŠKOLA

EVANGELIUM PODLE EZDRÁŠE A NEHEMJÁŠE

7. NÁŠ ODPOUŠTĚJÍCÍ BŮH

PŘEDCHOZÍ DÍLY

1. EZDRÁŠ: JEHO DOBA A POSLÁNÍ

2. NEHEMJÁŠ: JEHO DOBA A SPOLÁNÍ

3. BOŽÍ POVOLÁNÍ

4. TVÁŘÍ V TVÁŘ ODPORU

5. NESPRAVEDLNOST POD PLÁŠTĚM ZBOŽNOSTI

6. BOŽÍ SLOVO, SLZY A RADOST