SOBOTNÍ ŠKOLA

4/2019
AUDIO LEKCE (YOUTUBE)

Jednotlivé lekce Sobotní školy načetl, včetně všech biblických odkazů, Richard Babinec.

0. ÚVOD

1. EZDRÁŠ: JEHO DOBA A POSLÁNÍ

2. NEHEMJÁŠ: JEHO DOBA A POSLÁNÍ

3. BOŽÍ POVOLÁNÍ: SMYSL A NAČASOVÁNÍ

4. TVÁŘÍ V TVÁŘ ODPORU

5. NESPRAVEDLNOST POD PLÁŠTĚM ZBOŽNOSTI

6. BOŽÍ SLOVO, SLZY A RADOST

7. NÁŠ ODPOUŠTĚJÍCÍ BŮH