SOBOTNÍ ŠKOLA

3/2019
POMOC LIDEM V NOUZI

V rámci studia Sobotní školy se ve 4. čvtrtletí roku 2019 zaměříme na biblické knihy Ezdráš a Nehemjáš. Jiří Moskala, autor studijních lekcí, zároveň připravil ještě i podrobnější knihu “Příběhy Boží milosti” pro ty, kteří chtějí více proniknout do poselství těchto knih. Nejde o podrobný komentář, ale spíše o bližší pohled na třináct vybraných témat, která se v těchto knihách objevují. V každé kapitole se autor snaží představit čtenářům tyto starozákonní texty jako „evangelium“ – dobrou zprávu o našem Bohu.

Knihu v nakladatelství Advent-Orion vydává Adventistický teologický institut a Oddělení Sobotní školy.

Objednávky přijímá Advent-Orion, spol. s r. o., www.adventorion.cz, e-mail: expedice@adventorion.cz, tel.: 603 553 628

Kliknutím na jednotlivé odkazy si můžete přečíst na obrazovce svého zařízení jednotlivé lekce tohoto čtvrtletí.

1. BŮH A STVOŘENÍ

2. PLÁN PRO LEPŠÍ SVĚT

3. SOBOTA – DEN SVOBODY

4. SPRAVEDLNOST V ŽALMECH

5. VOLÁNÍ PROROKŮ

6. UCTÍVÁNÍ STVOŘITELE

7. JEŽÍŠ A LIDÉ V NOUZI

8. JEDNOMU Z NEPATRNÝCH

9. SLUŽBA V NZ CÍRKVI

10. ŽIVOT PODLE EVANGELIA

11. ADVENTNÍ NADĚJE V PRAXI

12. MILOVAT MILOSRDENSTVÍ

13. SPOLEČENSTVÍ SLUŽEBNÍKŮ