Archiv autora: Oldřich Svoboda

Vy jste světlo světa (3Q2016)

13. Jak máme čekat na Krista?

12. Služba ve městech

11. Následujte mě

10. Ježíš si získával důvěru lidí

9. Ježíš naplňoval potřeby lidí

8. Ježíš projevoval soucit

7. Ježíš a dobro lidí

6. Ježíšova metoda

5. Ježíšův vliv na společnost

4. Boží milosrdenství pro tento svět

3. Spravedlnost a milosrdenství ve SZ

2. Obnova moudré vlády

1. Obnova všech věcí