Úvod

1. Bůh a stvoření

2. Plán pro lepší svět

3. Sobota – den svobody

4. Milost a spravedlnost v Žalmech a Příslovích

5. Volání proroků

6. Uctívání Stvořitele

7. Ježíš a lidé v nouzi

8. Jednomu z mých nepatrných bratří

9. Služba v novozákonní církvi

10. Život podle evangelia

11. Adventní naděje v praktickém životě

12. Milovat milosrdenství

13. Společenství služebníků

Závěr

Komplet

K pozvání – obálka (PDF)