• Úvod (PDF)
 • 1. Jeremjášovo prorocké povolání (PDF)
 • 2. Vnitřní i vnější krize (PDF)
 • 3. Posledních pět judských králů (PDF)
 • 4. Když milující Otec musí trestat (PDF)
 • 5. Hospodinovo slovo je v mém srdci jako hořící oheň (PDF)
 • 6. Symbolické činy (PDF)
 • 7. Krize pokračuje (PDF)
 • 8. Jóšijášovy reformy (PDF)
 • 9. Jeremjášovo jho (PDF)
 • 10. Zničení Jeruzaléma (PDF)
 • 11. Nová smlouva (PDF)
 • 12. Zpátky do Egypta (PDF)
 • 13. Poučení z Jeremjáše (PDF)
 • Závěr (PDF)
 • Lekce pro elektronické čtečky DOCX, PDF, MOBI
 • Plakáty k pozvání do Sobotní školy A4, A3