• Úvod (PDF)
 • 1. Krize v nebi (PDF)
 • 2. Krize v zahradě Eden (PDF)
 • 3. Velký spor a patriarchové (PDF)
 • 4. Doba soudců (PDF)
 • 5. Velký spor ve starozákonních příbězích (PDF)
 • 6. Vítězství na poušti (PDF)
 • 7. Ježíšovo učení a velký spor (PDF)
 • 8. Ježíšovi učedníci uprostřed velkého sporu (PDF)
 • 9. Velký spor a prvotní církev (PDF)
 • 10. Apoštol Pavel a velký spor (PDF)
 • 11. Apoštol Petr a velký spor (PDF)
 • 12. Zápasící církev (PDF)
 • 13. Vykoupení (PDF)
 • Závěr (PDF)
 • Lekce pro elektronické čtečky DOCX, MOBI
 • Plakáty k pozvání do Sobotní školy A4, A3