• Úvod (PDF)
 • 1. Obnova všech věcí (PDF)
 • 2. Obnova moudré vlády (PDF)
 • 3. Spravedlnost a milosrdenství ve Starém zákoně (PDF)
 • 4. Boží milosrdenství pro tento svět (PDF)
 • 5. Ježíšův vliv na společnost (PDF)
 • 6. Odpočinek v Kristu (PDF)
 • 7. Kristova metoda (PDF)
 • 8. Ježíš projevoval soucit (PDF)
 • 9. Ježíš naplňoval potřeby lidí (PDF)
 • 10. Ježíš si získával důvěru lidí (PDF)
 • 11. Následuj mě! (PDF)
 • 12. Služba ve městech (PDF)
 • 13. Jak máme čekat na Krista? (PDF)
 • Závěr (PDF)
 • Lekce pro elektronické čtečky DOCXPDF, MOBI
 • Plakáty k pozvání do Sobotní školy A4, A3