• Úvod (PDF)
 • 1. Jakub – bratr Páně (PDF)
 • 2. Víra (Jk 1,2–11) (PDF)
 • 3. Naše slabost a Kristova síla (Jk 1,13–21) (PDF)
 • 4. Buďte těmi, kdo činí slovo… (Jk 1,22–27) (PDF)
 • 5. Láska a zákon (Jk 2,1–13) (PDF)
 • 6. Víra a skutky (Jk 2,14–26) (PDF)
 • 7. Jazyk pod kontrolou (Jk 3,1–12) (PDF)
 • 8. Pokorné přijetí nebeské moudrosti (Jk 3,13–4,10) (PDF)
 • 9. Zákonodárce a soud (Jk 4,11–17) (PDF)
 • 10. Bohatí a chudí (Jk 5,1–6) (PDF)
 • 11. Příprava na sklizeň (Jk 5,7–12) (PDF)
 • 12. Modlitba, uzdravení a obnova (Jk 5,13–20) (PDF)
 • 13. Věčné evangelium (PDF)
 • Závěr (PDF)
 • Všechny lekce PDF, DOC, MOBI
 • Plakáty k pozvání do Sobotní školy A4 a A3.