• Úvod (PDF)
 • 1. Učedníci a Písmo (PDF)
 • 2. Srozumitelné předávání poselství (PDF)
 • 3. Modlitba (PDF)
 • 4. Výchova dětí (PDF)
 • 5. Učedníci a nemocní lidé (PDF)
 • 6. Učedníci a společnost (PDF)
 • 7. Ježíš a lidé na okraji společnosti (PDF)
 • 8. Bohatí a slavní (PDF)
 • 9. Získávání učedníků mezi mocnými (PDF)
 • 10. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky (PDF)
 • 11. Předpoklady a vlastnosti Kristových následovníků (PDF)
 • 12. Žeň je veliká, dělníků málo (PDF)
 • 13. Vezmi svůj kříž a následuj mne (PDF)
 • Závěr (PDF)