• Úvod (PDF)
 • 1. Nebeská svatyně (PDF)
 • 2. „Nebe“ na zemi (PDF)
 • 3. Živá, svatá, Bohu milá oběť (PDF)
 • 4. Poučení ze svatyně (PDF)
 • 5. Smíření (PDF)
 • 6. Den smíření (PDF)
 • 7. On vzal naše hříchy na kříž (PDF)
 • 8. Kristus, náš velekněz (PDF)
 • 9. Předadventní soud (PDF)
 • 10. Nebeská svatyně a Den smíření (PDF)
 • 11. Naše prorocké poselství (PDF)
 • 12. Vesmírný konflikt a Boží charakter (PDF)
 • 13. Svatyně a křesťanský život (PDF)
 • Závěr (PDF)
 • Lekce na celé čtvrtletí (DOC) (PDF) (MOBI) připravil Robert Vrabel. Děkujeme…
 • Verze DOC a MOBI obsahují na konci každé lekce biblické verše použité v dané lekci včetně hypertextových odkazů vedoucích k daným veršům. Ti, kteří si chtějí vytisknout pouze biblické verše k danému úkolu, je mohou použít z formátu DOC.