Reinder Bruinsma: ŽIVOT KRESŤANA (2. čtvrtletí 2009)