Ángel M. Rodríguez: SMÍŘENÍ A KRISTŮV KŘÍŽ (4. čtvrtletí 2008)