Úvod k 6. lekci cituje slova Ellen Whiteové: „Jiní mne nazvali prorokyní, ale já jsem si tento titul nikdy neosobovala. Nemám pocit, že je mojí povinností takto se označovat.“ (1SM 36). Přesto následuje prohlášení, že církev adventistů uznává, že tato žena dostala prorocký dar do Boha. Jak tomu rozumět? Toto její prohlášení je srozumitelnější, pokud je čteno v jejím kontextu, jak bylo zapsáno samotnou autorkou. Tento materiál je k dispozici v příloze.

EGW_prorok (PDF)