AUDIOZÁZNAM Z UNIJNÍHO SETKÁNÍ UČITELŮ SŠ NAJDETE ZDE.

 • 1. Duchovní cizoložství (Ozeáš) (ZIP)
 • 2. Láska a soud – Boží dilema (Ozeáš) (DOC)
 • 3. Svatý a spravedlivý Bůh (Jóel) (ZIP)
 • 4. Pán všech národů (Ámos) (ZIP)
 • 5. Dotazujte se Hospodina a bude žít (Ámos) (ZIP)
 • 6. Horlivě odpouštějící (Jonáš) ()
 • 7. Zvláštní Boží lid (Micheáš) (ZIP)
 • 8. Důvěra v Boží dobrotu (Abakuk) (ZIP)
 • 9. Den Hospodinův (Sofonjáš) (ZIP)
 • 10. Nejdůležitější věci patří na první místo (Ageus) (ZIP)
 • 11. Poselství plné naděje (Zacharjáš) (ZIP)
 • 12. Nejvzácnější dar nebes (Zacharjáš) (ZIP)
 • 13. Abychom nezapomněli! (Malachiáš) (ZIP)