• 1. Učedníci a Písmo (ZIP)
 • 2. Srozumitelné předávání poselství (ZIP)
 • 3. Modlitba (ZIP)
 • 4. Výchova dětí (ZIP)
 • 5. Učedníci a nemocní lidé (ZIP)
 • 6. Učedníci a společnost (ZIP)
 • 7. Ježíš a lidé na okraji společnosti (ZIP)
 • 8. Bohatí a slavní (ZIP)
 • 9. Získávání učedníků mezi mocnými (ZIP)
 • 10. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky (ZIP)
 • 11. Předpoklady a vlastnosti Kristových následovníků (ZIP)
 • 12. Žeň je veliká, dělníků málo (ZIP)
 • 13. Vezmi svůj kříž a následuj mne (ZIP)