13. Ukřižování a vzkříšení

12. Ježíšovy poslední dny

11. Události posledních dnů

10. Ježíš v Jeruzalémě

9. Co je nejdůležitější?

8. Ježíš a Petr

7. Pán židů i pohanů

6. Odpočinek v Kristu

5. Viditelný a neviditelný boj

4. Vstaň a choď

3. Kázání na hoře

2. Začátek Ježíšovy služby

1. Ježíš, syn Davidův