13. Jak máme čekat na Krista?

12. Služba ve městech

11. Následujte mě

10. Ježíš si získával důvěru lidí

9. Ježíš naplňoval potřeby lidí

8. Ježíš projevoval soucit

7. Ježíš a dobro lidí

6. Ježíšova metoda

5. Ježíšův vliv na společnost

4. Boží milosrdenství pro tento svět

3. Spravedlnost a milosrdenství ve SZ

2. Obnova moudré vlády

1. Obnova všech věcí