13. Poučení z Jeremjáše (MP4)

12. Zpátky do Egypta (MP4)

11. Nová smlouva (MP4)

10. Pád Jeruzaléma (MP4)

9. Jeremjášovo jho (MP4)

8. Jóšijášovy reformy (MP4)

7. Krize pokračuje (MP4)

6. Symbolické činy (MP4)

5. Slovo Hospodinovo je v mém srdci ajko hořící oheň (MP4)

4. Když milující Bůh musí trestat (MP4)

3. Pět posledních judských králů (MP4)

2. Vnitřní i vnější krize (MP4)

1. Jeremjášovo prorocké povolání (MP4)