1. Evangelium z ostrova Patmos

2. Uprostřed svícnů

3. Ježíšovo poselství sedmi sborům

4. Hoden je Beránek

/timed-content-server]

5. Sedm pečetí

6. Zapečetění Božího lidu

7. Sedm polnic

8. Poražený nepřítel

9. Satan a jeho spojenci

10. Věčné evangelium

11. Sedm posledních ran

12. Soud nad Babylonem

13. „Všechno tvořím nové“