AUDIOZÁZNAM Z UNIJNÍHO SETKÁNÍ UČITELŮ SŠ NAJDETE ZDE.

13. Abychom nezapomněli (Malachiáš) (MP4)

 

12. Nejvzácnější dar nebes (Zacharjáš) (MP4)

 

11. Poselství plné naděje (Zacharjáš) (MP4)

 

10. Nejdůležitější věci patří na první místo (Ageus) (MP4)

 

9. Den Hospodinův (prorok Sofonjáš + Nahum) (MP4 + MP4)

 

8. Důvěra v Boží dobrou (prorok Abakuk) (MP4)

 

 7. Zvláštní Boží lid (prorok Micheáš) (MP4)

 

6. Horlivě odpouštějící Bůh (prorok Jonáš) (MP4)

 

5. Bonus: Poselství proroka Abdijáše (MP4)

 

4. Poselství proroka Ámose (MP4)

 

3. Svatý a spravedlivý Bůh (Jóel) (MP4) (MP3)

 

2. Láska a soud – Boží dilema (Ozeáš) (MP4) (MP3)

 

1. Duchovní cizoložství (Ozeáš) (MP4) (MP3)