Ve spolupráci s AWR Studiem (HopeTv) se podařilo připravit sérii televizních zamyšlení inspirovaných lekcemi Sobotní školy. Aktuální pořad bude vždy na úvodní straně tohoto webu, starší díly pak v archivu.

 

BIBLE PRO DNEŠEK 14: CHLUBIT SE KŘÍŽEM ()

BIBLE PRO DNEŠEK 13: CÍRKEV A EVANGELIUM ()

 

BIBLE PRO DNEŠEK 12: ŽÍT PODLE DUCHA (MP4)

 

BIBLE PRO DNEŠEK 11: SVOBODA V KRISTU (MP4)

 

BIBLE PRO DNEŠEK 10: DVĚ SMLOUVY (MP4)

 

BIBLE PRO DNEŠEK: 9. PAVLOVA PASTORÁLNÍ VÝZVA (MP4)

 

BIBLE PRO DNEŠEK: 8. Z OTROKŮ DĚDICOVÉ (MP4)

 

 

 BIBLE PRO DNEŠEK: 7. CESTA VÍRY (MP4)

 

 

BIBLE PRO DNEŠEK: 6. ZÁKON A ZASLÍBENÍ (MP4)

 

 

BIBLE PRO DNEŠEK: 5. STAROZÁKONNÍ VÍRA (MP4)

 

 

BIBLE PRO DNEŠEK: 4. OSPRAVEDLNĚNÍ VÍROU V JEŽÍŠE (MP4)

 

 

BIBLE PRO DNEŠEK: 3. JEDNOTA EVANGELIA (MP4)

 

 

BIBLE PRO DNEŠEK: 2. PAVLOVA AUTORITA A EVANGELIUM (MP4)

 

 

 BIBLE PRO DNEŠEK: 1. PAVEL – APOŠTOL POHANŮ (MP4)