11. Události posledních dnů

10. Ježíš v Jeruzalémě

9. Co je nejdůležitější?

8. Petr a Kristus

7. Pán Židů i pohanů

6. Odpočinek v Kristu