(Doneshor Tripura, Bangladéš) Doneshor si uvedomil, ako je rád, že je konečne doma a môže pásť otcovho byvola. Dlhší čas bol kvôli škole preč z domu. Keď urobil záverečné skúšky na strednej škole, mohol sa vrátiť domov. Pretože bol veľmi horúci deň, Doneshor sa rozhodol, že si pôjde zaplávať do neďalekej rieky. Byvol sa zatiaľ pásol na brehu. Vošiel do chladivej vody a snažil sa nájsť hlbšie miesto, kde by sa dalo plávať. Bolo práve obdobie sucha a rieka bola oveľa plytšia než zvyčajne.

Doneshor stál vo vode, ktorá mu siahala po pás. Sledoval prúd rieky. Zrazu si všimol, že vo vode čosi pláva. Prúd rieky so sebou často niesol rôzne trosky. Chlapec si nebol istý, prečo práve tento predmet zaujal jeho pozornosť. Chvíľu počkal, kým prúd prinesie predmet bližšie k nemu. Potom sa načiahol a vytiahol ho z vody. Bola to Biblia. Chlapec ešte nikdy nevidel Bibliu. Jeho vnútorný inštinkt mu vravel, že táto kniha je svätá. Prebrodil sa riekou späť na breh a opatrne položil mokrú knihu na slnko, aby rýchlejšie vyschla. Keď sa pár stránok vysušilo, otočil ich, aby sa horúce slnečné lúče mohli dostať aj k ďalším premočeným stránkam.

Tento chlapec pochádzal z nábožensky založenej rodiny. Každý deň uctievali svojich bohov tým, že na domáci oltár prinášali dary z ryže a kadidla. Rodičia ho odmala učili, aby si vážil sväté veci. Medzi sväté veci patrila aj kniha, ktorú vylovil z rieky.

Keď sa začalo zvečerievať, kniha ešte stále nebola úplne suchá, preto ju Doneshor vzal domov. Na druhý deň ju zasa zobral so sebou na polia a otvorenú položil na slnko. Po troch dňoch sa Biblia vysušila natoľko, že ju mohol začal čítať. S veľkou zvedavosťou ju otvoril na úplnom začiatku a začal čítať: „Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem…“

Doneshor bol fascinovaný opisom stvorenia sveta a prvého muža a ženy. Spomenul si, ako si čítal o prvých ľuďoch v posvätnej knihe hinduizmu Bhagavadgite. Táto spomienka ho prinútila začať porovnávať správu o stvorení z Bhagavadgity s tou biblickou.

Jedného dňa sa dostal k modlitbe, ktorú Ježiš učil svojich učeníkov a porovnal ju so svojimi modlitbami. Keď o tom rozmýšľal, musel priznať, že vo svojich modlitbách nerobil nič iné, len prosil za niečo, čo chcel pre seba alebo svoju rodinu. Uvedomil si, že kresťania sa modlia za iných ľudí.

Keď Doneshor čítal ďalej, objavil Boha, ktorý hľadá stratených a pozýva ľudí, aby prijali Jeho dar spasenia. Tento Boh je trpezlivý a veľmi rád odpúšťa. Prinútilo ho to zamyslieť sa nad tým, že celý jeho život bol poznačený snahou zaslúžiť si priazeň bohov rôznym spôsobom. Prinášal im drahé dary a robieval dlhé a únavné púte len preto, aby utíšil ich hnev.

pokračovanie na budúci týždeň

Text ke stažení