14. Chlubit se křížem

13. Evangelium a církev

12. Život podle Ducha

11. Svoboda v Kristu

10. Dvě smlouvy

9. Pavlova pastorální výzva

8. Z otroků dědicové

7. Cesta k víře

6. Platnost Božích slibů

5. Víra ve Starém zákoně

4. Ospravedlnění jedině z víry

3. Jednota evangelia

2. Pavel – Kristův apoštol

1. Pavel – apoštol pohanů