1. Stvoření a pád

2. Příčiny nejednoty

3. „Aby všichni byli jedno“

4. Klíč k jednotě

5. Prožívání jednoty v rané církvi

6. Obrazy jednoty

7. Když přijdou konflikty

8. Jednota ve víře

9. Nejpřesvědčivější důkaz

10. Jednota a náprava vztahů

11. Jednota v uctívání

12. Církevní organizace a jednota

13. Konečná obnova jednoty