Křesťanské správcovství – Motivy srdce

1. Nebezpečí materializmu