SOBOTNÍ ŠKOLA

V rámci studia Sobotní školy se ve 4. čvtrtletí roku 2019 zaměříme na biblické knihy Ezdráš a Nehemjáš. Jiří Moskala, autor studijních lekcí, zároveň připravil ještě i podrobnější knihu “Příběhy Boží milosti” pro ty, kteří chtějí více proniknout do poselství těchto knih. Nejde o podrobný komentář, ale spíše o bližší pohled na třináct vybraných témat, která se v těchto knihách objevují. V každé kapitole se autor snaží představit čtenářům tyto starozákonní texty jako „evangelium“ – dobrou zprávu o našem Bohu.

Knihu v nakladatelství Advent-Orion vydává Adventistický teologický institut a Oddělení Sobotní školy.

Objednávky přijímá Advent-Orion, spol. s r. o., www.adventorion.cz, e-mail: expedice@adventorion.cz, tel.: 603 553 628

OTÁZKY PRO UČITELE

Při pravidelných každotýdenních bohoslužbách se studenti Sobotní školy scházejí v menších skupinách, aby spolu diskutovali nad probíraným tématem. Rolí “učitele” je tuto diskuzi moudře vést, moderovat, aby byla obohacením pro všechny zúčastněné. Něteří z dobrovolníků proto připravují doplňkové materiály, které mají učitelům pomoci se na tento úkol připravit – především otázky, které by bylo možné použít k diskuzi.

MATERIÁLY PRO UČITELE (EXTERNÍ ODKAZ)