1. Vesmírný konflikt


2. Daniel a doba konce


3. Ježíš a kniha Zjevení


4. Věčné evangelium pro dobu konce


5. Kristus v nebeské svatyni


6. „Změna“ zákona


7. Očekávání Kristova návratu (Mt 24 a 25)


8. Závěrečné volání k pokání


9. Podvod na konci času


10. Novodobý Babylon


11. Boží pečeť, nebo znamení šelmy?


12. Babylon a Harmagedon


13. Příchod našeho Pána Ježíše Krista