AKTUÁLNÍ POŘADY

Posted Posted in BIBLE PRO DNEŠEK

“JEDNOMU Z MÝCH NEPATRNÝCH BRATŘÍ”:SLUŽBA LIDEM V NOUZI Adventisté sedmého dne vnímají povolání hlásat “věčné evangelium” (Zj 14,6) celému světu. Tím se vlastně jen řídíme Ježíšovými slovy, abychom získávali učedníky, křtili je a učili je “zachovávat všechno, co jsem vám přikázal” (Mt 28,20). Ježíšův příkaz zahrnoval i to, abychom sloužili trpícím, poníženým, chudým, hladovým a […]