lekce_03

Posted Posted in LEKCE ONLINE

3. BOŽÍ POVOLÁNÍ: SMYSL A NAČASOVÁNÍ SOBOTA: ÚVOD Texty na tento týden Ezd 7,10.27.28; Neh 2,5.7.8; Da 9,24.25; Da 8,13.14; Ř 8,28–30; Ex 4,10–12 Základní verš „Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že vložil do srdce králi, aby obnovil lesk Hospodinova domu v Jeruzalémě.“ (Ezd 7,27) Jak Bůh povolává jednotlivce? Dává každému člověku konkrétní úkol? Existují nějaká kritéria, podle kterých je […]