lekce_2019_3_11

Posted Posted in LEKCE ONLINE

11. ADVENTNÍ NADĚJE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ SOBOTA: ÚVOD Texty na tento týden L 18,1–8; Mt 24–25; 1K 15,12–19; Kaz 8,14; 12,13.14; Zj 21,1–5; 22,1–5 Základní verš „A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“ (1K 15,58) Ježíš představil Boží království jako realitu, která může být naší každodenní zkušeností […]