lekce_2019_3_05

Posted Posted in LEKCE ONLINE

5. VOLÁNÍ PROROKŮ SOBOTA: ÚVOD Texty na tento týden 1S 8,10–18; Am 5,10–15; Mi 6,8; Gn 19,1–13; Ez 16,49; Iz 1,15–23 Základní verš „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ (Mi 6,8) Starozákonní proroci patří mezi nejzajímavější postavy Písma. Hlas, který byl slyšet, odvážné poselství, vyjádření […]