lekce_2019_3_12

Posted Posted in LEKCE ONLINE

12. MILOVAT MILOSRDENSTVÍ SOBOTA: ÚVOD Texty na tento týden Mt 6,25–33; Jk 1,5–8; 2,15.16; Iz 52,7; 1J 3,16–18; Iz 58,1–10 Základní verš „Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva.“ (Ž 112,4.5) Poznali jsme již, že Bible je plná jasných textů, […]