1. Budete mými svědky (Sk 1)

2. Letnice (Sk 2)

3. Život v rané církvi (Sk 2–5)

4. Bůh vede svou církev (Sk 6–8)

5. Pavlovo obrácení (Sk 9)

6. Petrova služba (Sk 9–12)

7. Pavlova první misijní cesta (Sk 13–14)

8. Koncil v Jeruzalémě (Sk 15)

9. Druhá misijní cesta (Sk 16–18)

10. Třetí misijní cesta (Sk 18–21)

11. Pavlovo uvěznění v Jeruzalémě (Sk 21–23)

12. Pavlovo uvěznění v Cesareji (Sk 24–26)

13. Cesta do Říma (Sk 27–28)