Modlíme se za vás

Modlitba


Vaše modlitební podněty

Tak jako reálné třídy Sobotní školy, i tyto stránky chtějí být pro své návštěvníky místem, kde mohou vyjádřit své starosti i radosti a najít ty, kteří jsou ochotní se za ně modlit. Leží-li vám jako jednotlivcům nebo společenstvím na srdci něco, zač se mohou modlit i ostatní, máte příležitost zaslat nám svůj podnět. Ten se dostane k “modlitebnímu týmu” těch, kteří se zavázali modlit za vaše konkrétní potřeby.

Zašlete svůj podnět

Modlitební tým

Cítíte touhu modlit se také za druhé? Dokážete být diskrétní a chcete osobní prosby druhých předkládat Bohu? Staňte se součástí týmu těch, kteří se chtějí pravidelně modlit za ty, kteří o to stojí. Každý člen je pravidelně informován o aktuálních modlitebních podnětech elektronickou poštou.

Připojte se k modlitebnímu týmu