Misijní sbírky

Misijni sbírka

Dary z misijních sbírek, které probíhají v rámci setkávání tříd Sobotní školy, jsou v 1. čtvrtletí roku 2008 určeny pro finanční podporu církevních institucí, které používají v misijní práci moderní zařízení a média. Jejich výhodou je možnost oslovit mladé a technicky zdatné obyvatele celé naší planety přímo v jejich domovech a na pracovištích. Používání rádia, internetu, televize a mobilních telefonů je dnes samozřejmostí, ale žádá to nemalé finanční prostředky.

Jednotlivá sdružení Církve adventistů v Česku a na Slovensku přispívají do celosvětových misijních sbírek takto:

  • České a Moravskoslezské sdružení: 85% vybraných prostředků
  • Slovenské sdružení: 65% vybraných prostředků

Zbylé prostředky zůstávají sdružením na finanční zajištění vlastních misijních projektů.