Sbírky 13. soboty

Money

Z historie

Od roku 1912 se adventisté sedmého dne snaží finančně podporovat specifické misijní projekty pomocí speciální sbírky nazývané „sbírka 13. soboty“. Během 95 let tak mohlo být díky těmto sbírkám zrealizováno více než 1200 misijních projektů.

Mnohé z těchto projektů znamenaly počátek misijní práce na určitém území nebo její zdárné pokračování. Ještě dříve, než byl zorganizován tento světový misijní program, použilo tuto speciální sbírku už v roce 1885 sdružení Horní Columbie k tomu, aby mohlo vyslat misionáře do Austrálie. O rok později se už všichni adventisté v Severní Americe zapojili do sbírky na specifický projekt. Díky těmto darům byla postavena misijní loď pojmenovaná Pitcairn, která měla zajistit dopravu misionářů ze Spojených Států na ostrov Pitcairn, Cookovy ostrovy, Tahiti, Fiji, Šalomounovy ostrovy a další místa Jižního Pacifiku.

V první čtvrtletí roku 1912 se uskutečnila první celosvětová sbírka 13. soboty, z níž bylo financováno vyslání misionářů G. W. Pettita a J. M. Comera do Indie. Sbírka dalšího čtvrtletí pomohla při vybudování školy ve východní Africe, která dnes nese jméno Adventist University of Eastern Africa. Díky sbírkám 13. soboty byla zakoupena letadla a lodě pro misionáře, vystavěna modlitebny v džungli, vybudovány kliniky, vybaveny ubytovny a třídy pro studenty či zřízeny semináře pro výchovu nových kazatelů. Např. v roce 2006 byl ze sbírek 13. soboty financován nákup letadla, které dnes umožňuje misionářům dostat se i do odlehlých končin Papuy – Nové Guinee.

A tak po celá dlouhá léta se ve třídách Sobotní školy shromažďují prostředky z misijních sbírek, které podporují dílo adventistické misie po celém světě. Bez těchto darů by měla církev problém zajistit chod škol, nemocnic a misijních stanic. Zapojením se do těchto sbírek tedy přímo podporujete světové dílo naší církve.

Jak tyto sbírky fungují?

Každou 13. sobotu čtvrtletí je použito 25 procent misijních darů Sobotní školy vybraných toho dne určeno na specifické misijní projekty ve stanovené divizi světové církve. Po určitou dobu se tato sbírka nazývala sbírkou „přebytků“, protože na určené projekty šly všechny peníze, které přesáhly původně stanovenou částku. Nicméně v letech finančních problémů nebyl k dispozici žádný „přebytek“. Dnes tedy církev stanovila, že na tyto specifické projekty bude vždy použito 25 procent z celkově vybrané částky misijních darů této soboty. Zbývajících 75 procent je použito tak jako všechny ostatní misijní sbírky.

Bližší informace o projektech, kterou jsou těmito sbírkami financovány, najdete v rubrice “Misijní projekty”.