Ve svém srdci cítím touhu modlit se za druhé. Chci se stát součástí týmu těch, kteří se budou pravidelně modlit za ty, kteří o to stojí. Zavazuji se, že všechny modlitební prosby budu brát jako důvěrná sdělení a zůstanou pouze mezi mnou, žadatelem a Pánem Bohem.

Ověření

Zavazuji se k naprosté diskrétnosti *

Script by Dagon Design