SOBOTNÍ ŠKOLA

3/2019 JEDNOMU Z NEJMENŠÍCH

O biblickém pohledu na rodinu a její život hovoří moderátor Jindřich Černohorský se zkušeným kazatelem a poradcem v oblasti rodinných vztahů Janem Dymáčkem.

  1. BŮH A STVOŘENÍ

2. PLÁN PRO LEPŠÍ SVĚT

3. SOBOTA – DEN SVOBODY

4. SPRAVEDLNOST V ŽALMECH

5. VOLÁNÍ PROROKŮ

6. UCTÍVÁNÍ STVOŘITELE

7. JEŽÍŠ A LIDÉ V NOUZI

8. JEDNOMU Z NEJMENŠÍCH

9. SLUŽBA V NZ CÍRKVI

10. ŽIVOT PODLE EVANGELIA

11. ADVENTNÍ NADĚJE V PRAXI

12. MILOVAT MILOSRDENSTVÍ

13. SPOLEČENSTVÍ SLUŽEBNÍKŮ