Zde si můžete stáhnout jednotlivé studijní lekce ve formátu PDF.

2/2023: POSELSTVÍ TŘÍ ANDĚLŮ

 УПРАВИТЕЛІ ВОЛОДАРЯ
(Українська версія)

ВЕСТЬ ТРЕХ АНГЕЛОВ (Русская версия)

0. ÚVOD

1. JEŽÍŠ VÍTĚZÍ – SATAN PROHRÁVÁ

2. ROZHODUJÍCÍ CHVÍLE

3. VĚČNÉ EVANGELIUM

4. BOJTE SE BOHA A VZDEJTE MU ČEST

5. DOBRÁ ZPRÁVA O SOUDU

6. HODINA JEHO SOUDU

7. UCTÍVÁNÍ STVOŘITELE

8. SOBOTA A ČAS KONCE

9. MĚSTO ZVANÉ ZMATEK

10. SATANOVY POSLEDNÍ PODVODY

11. BOŽÍ PEČEŤ A ZNAMENÍ ŠELMY (I)

12. BOŽÍ PEČEŤ A ZNAMENÍ ŠELMY (II)

13. OZÁŘENI BOŽÍ SLÁVOU

KOMPLET 1-13