SOBOTNÍ ŠKOLA

1/2020
KNIHA DANIEL

Zde si můžete stáhnout jednotlivé studijní lekce ve formátu PDF.

0. ÚVOD

1. OD ČTENÍ K POROZUMĚNÍ

2. Z JERUZALÉMA DO BABYLÓNA

3. OD TAJEMSTVÍ KE ZJEVENÍ

4. Z OHNIVÉ PECE DO PALÁCE

5. OD PÝCHY K POKOŘE

6. OD DOMÝŠLIVOSTI KE ZKÁZE

7. ZE LVÍCH SPÁRŮ DO SPOLEČNOSTI ANDĚLŮ

8. Z ROZBOUŘENÉHO MOŽE DO NEBESKÝCH OBLAKŮ

9. OD POSKVRNY K OČIŠTĚNÍ

10. OD POKÁNÍ K ÚTĚŠE

11. OD ZÁPASU K VÍTĚZSTVÍ

12. OD SEVERU A JIHU DO NÁDHERNÉ ZEMĚ

13. Z PRACHU KE HVĚZDÁM

KOMPLET 0-13