SOBOTNÍ ŠKOLA

1/2020
DANIEL: AUDIO LEKCE

Jednotlivé lekce Sobotní školy, včetně všech biblických odkazů, načetl Richard Babinec.

0. ÚVOD – DANIEL

1. OD ČTENÍ K POCHOPENÍ

2. Z JERUZALÉMA DO BABYLÓNU

3. OD TAJEMSTVÍ KE ZJEVENÍ

4. Z OHNIVÉ PECE DO PALÁCE

5. OD PÝCHY K POKOŘE

6. OD DOMÝŠLIVOSTI KE ZKÁZE

7. ZE LVÍCH SPÁRŮ DO SPOLEČNOSTI ANDĚLŮ

8. Z ROZBOUŘENÉHO MOŘE DO NEBESKÝCH OBLAKŮ

9.

10.

11.

12.

13.