SOBOTNÍ ŠKOLA

1/2020
KNIHA DANIEL

Kliknutím na jednotlivé odkazy si můžete přečíst na obrazovce svého zařízení jednotlivé lekce tohoto čtvrtletí.

1. OD ČTENÍ K POCHOPENÍ

2. Z JERUZALÉMA DO BABYLÓNU

3. OD TAJEMSTVÍ KE ZJEVENÍ

4. Z OHNIVÉ PECE DO PALÁCE

5. OD PÝCHY K POKOŘE

6. OD DOMÝŠLIVOSTI KE ZKÁZE

7. ZE LVÍCH SPÁRŮ DO SPOLEČNOSTI ANDĚLŮ

8. Z ROZBOUŘENÉHOMOŘE K NEBESKÝM OBLAKŮM