VELKÝ SPOR (2Q2024)

8. SVĚTLO ZE SVATYNĚ


PŘEDCHOZÍ DÍLY

1. NEJSTARŠÍ KONFLIKT

2. LÁSKY, NEBO SOBECTVÍ?

3. SVĚTLO SVÍTÍ VE TMĚ

4. STÁT NA STRANĚ PRAVDY

VÍRA NAVZDORY PŘEKÁŽKÁM

6. DVA SVĚDCI

7. MOTIVOVÁNI NADĚJI