SOBOTNÍ ŠKOLA

1/2020
Mark Finley: KNIHA DANIEL (seminář)

Na přelomu 80. a 90. let minulého století se v českém prostředí poprvé objevil materiál známého adventistického evangelista Marka Finleye, který vycházel z jeho seminářů o knize Daniel, které vedl po celém světě. V nich se kromě výkladu proroctví zaměřoval především na obraz dobrého Boha v této knize a na  aplikace biblického poselství do osobního života – duchovního i praktického. V těchto dnech dochází k postupné digitalizaci tohoto materiálu (dostupného dosud jen v podobě starých cyklostylových kopií), kerý má sloužit jako doplňkový studijní text pro studenty Adventistického teologického institutu. Zároveň je k dispozici i všem studentům Sobotní školy, kteří si chtějí rozšířit své poznání knihy Daniel.

DANIEL 1: „PORÁŽKA ZMĚNĚNÁ VE VÍTĚZSTVÍ“

DANIEL 2: „POHLED DO BUDOUCNOSTI“

DANIEL 3: VÍRA, PLAMENY A CELOSVĚTOVÉ NAŘÍZENÍ

DANIEL 4: NEBÚKADNESAROVO ZÁZRAČNÉ OBRÁCENÍ

DANIEL 5: NEVIDITELNÝ POZOROVATEL VYNÁŠÍ ROZSUDEK

DANIEL 6: POSLEDNÍ DNY A MY

DANIEL 7: OHROŽENÁ A VÍTĚZÍCÍ PRAVDA

DANIEL 8. OČIŠTĚNÍ CHRÁMU V NEBI