DNEŠEK V BIBLICKÉ PESPEKTIVĚ (BUM)

Lekce, které stále ještě jsou k dispozici v papírové podobě, budou vydavatelstvím uvolněny jako PDF až po vyčerpání skladových zásob,

BUM I

1. JEŽÍŠ Z NAZARETA – MIMOKŘESŤANSKÁ NÁBOŽENSTVÍ – JAK STUDOVAT BIBLI

2. PROROKOVÁNÍ – ČLOVĚK – KŘEST, VELIKONOCE A VEČEŘE PÁNĚ

3. OKULTISMUS – BIBLICKÉ POJMY – JAK ČLOVĚK VLÁDNE

4. LÁSKA, SEXUALITA A MANŽELSTVÍ – CÍRKEV A STÁT – ZAMĚŘENO NA ZDRAVÍ

BUM II

1. ZÁKON A POSLUŠNOST – VÍRA A VYKOUPENÍ – DANIEL

2. RODINA A PŘÁTELÉ – SOCIÁLNÍ NESPRAVEDLNOST – DANIELOVA VIDĚNÍ

3. EVOLUCE A STVOŘENÍ – UTRPENÍ – SOBOTA

4. JEREMJÁŠ – SEBEPOJETÍ – DĚJINY KŘESŤANSKÉ CÍRKVE

BUM III

1. DĚJINY CÍRKVE ii – SMRT – ADVENTNÍ HNUTÍ

2. JEŽÍŠ A AUTORITY – NEHEMJÁŠ – CO SE STALO V RÁJI?

3. CO UČIL KRISTUS – ZJEVENÍ – VOLBA POVOLÁNÍ

4. NOVÝ ZAČÁTEK – VOLNÝ ČAS – PENÍZE

BUM IV

1. ELLEN WHITEOVÁ – SPIRITUALITA – DOBA KONCE

2. KŘEST DUCHEM SVATÝM – ETIKA – KRISTŮV NÁVRAT

3. VÍRA DNES – KRISTOVA CÍRKEV – CÍRKEV A PRAKTICKÁ SLUŽBA

4. TROJANDĚLSKÉ POSELSTVÍ – KNIHA KAZATEL – SEKTY