LEKCE S BIBLICKÝMI TEXTY

Každá lekce uvádí základních šest biblických pasáží, které se podrobněji studují. Ve studijních poznámkách bývají často ještě doplněny další biblické odkazy k hlubšímu studiu, většinou jen ve formě zkratkovitého odkazu. Dobrovolníci ze sboru Havlíčkův Brod proto připravují upravené dokumenty, které obsahují i rozepsané texty těchto doplňkových biblických pasážích. Tyto dokumenty jsou dostupné z webu havlíčkobrodského sborového společenství Círve adventistů:

LEKCE S BIBLICKÝMI TEXTY (EXTERNÍ ODKAZ)