SOBOTNÍ ŠKOLA

Pokud máte zájem o další materiály, které by vás mohly více inspirovat při četbě a studiu biblické knihy Daniel, jsou vám v tomto čtvrtletí k dispozici dva nové materiály. Jedním je doplňková kniha, kterou připravil Elias Brasil de Souza (a ochotně ji průběžně překládá Lukáš Hora), a druhým jsou poznámky ke studiu knihy Daniel od Marka Finleyho (skriptum Adventistického teologického institutu). Budeme rádi, pokud pro vás budou tyto materiály užitečné.

OTÁZKY PRO UČITELE

Při pravidelných každotýdenních bohoslužbách se studenti Sobotní školy scházejí v menších skupinách, aby spolu diskutovali nad probíraným tématem. Rolí “učitele” je tuto diskuzi moudře vést, moderovat, aby byla obohacením pro všechny zúčastněné. Něteří z dobrovolníků proto připravují doplňkové materiály, které mají učitelům pomoci se na tento úkol připravit – především otázky, které by bylo možné použít k diskuzi.

MATERIÁLY PRO UČITELE (EXTERNÍ ODKAZ)