OTÁZKY PRO UČITELE

Při pravidelných každotýdenních bohoslužbách se studenti Sobotní školy scházejí v menších skupinách, aby spolu diskutovali nad probíraným tématem. Rolí “učitele” je tuto diskuzi moudře vést, moderovat, aby byla obohacením pro všechny zúčastněné. Něteří z dobrovolníků proto připravují doplňkové materiály, které mají učitelům pomoci se na tento úkol připravit – především otázky, které by bylo možné použít k diskuzi.

MATERIÁLY PRO UČITELE (EXTERNÍ ODKAZ)