SDÍLENÍ VÍRY

Impact

Dalším aspektem Sobotní školy je sdílení víry s druhými praktickým způsobem, který může obohatit společnost, ve které žijeme. Mnohé třídy Sobotní školy se snaží prakticky pomáhat lidem, kteří žijí v okolí.

Možností, jak obohatit život druhých praktickým projevem křesťanské víry, je nepřeberné množství. Snad jen několik nápadů k inspiraci:

  • Zapojení se do dobrovolnické práce v obci
  • Zorganizování pravidelných návštěv v domově důchodců nebo v nemocnici
  • Aktivní podpora humanitárních projektů
  • Pravidelná setkání s modlitbami za město a jeho představitele
  • Nabídka společného poznávání Bible pro sousedy a známé