SVĚTOVÁ MISIE

Misie

Další důležitou součástí Sobotní školy je zaměření na světovou misii. Jde o praktické naplňování pověření evangelia: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky“ (Mt 28,19).

Myšlenka světové misie dává prostor v Sobotní škole k tomu, aby se její účastníci mohli zaměřit na jiné části světa a poznat více život lidí z rozličných kultur. Takto se může rozvíjet schopnost vnímat potřeby druhých lidí, namísto zaměření jen na sebe a své problémy.

Součástí Sobotní školy je také příležitost k finanční sbírce, díky níž je možné realizovat misijní projekty.