SOBOTNÍ ŠKOLA

1/2020
Elias Brasil de Souza: KNIHA DANIEL

Elias Brasil de Souza, autor lekcí Sobotní školy pro 1. čtvrtletí roku 2020, připravil jako rozšiřující pomůcku pro učitele i studenty ještě jednu stručnou knihu, která nabízí prohlubující myšlenky ke studiu biblické knihy Daniel. I když tato kniha oficiálně v českém jazyce není vydána, nabízíme vám alespoň její pracovní překlad, který pro vás průběžně ochotně překládá Lukáš Hora. Děkujeme…


 

1. OD ČTENÍ K POCHOPENÍ

2. Z JERUZALÉMA DO BABYLÓNA

3. OD TAJEMSTVÍ K E ZJEVENÍ

4. Z OHNIVÉ PECE DO PALÁCE

5. OD PÝCHY K POKOŘE

6. OD DOMÝŠLIVOSTI KE ZKÁZE

8. Z ROZBOUŘENÉHO MOŘE DO NEBESKÝCH OBLAKŮ

9. OD POSKVRNY K OČIŠTĚNÍ

10.

11. OD ZÁPASU K VÍTĚZSTVÍ