Nezařazené

Role Ellen Whiteové při formování adventistické teologie

Kritikové Církve adventisté sedmého dne při různých příležitostech poukazují na to, že teologie této církve nestojí na jasném biblickém učení, ale na postojích a viděních Ellen Whiteové, což jasně popírá reformační zásadu „Sola Scriptura“. Je tomu skutečně tak? Která věroučná myšlenka byla přinesena do církve Ellen Whiteovou? Jaká byla její role při formování adventistické věrouky? Některé odpovědi na tyto otázky najdete v přiloženem souboru, který je překladem části knihy M. Maxwella „Tell It To The World“, která mapuje historii Církve adventistů.

Ellen Whiteová a teologie církve (PDF)