Role Ellen Whiteové při formování adventistické teologie

Posted Posted in Nezařazené

Kritikové Církve adventisté sedmého dne při různých příležitostech poukazují na to, že teologie této církve nestojí na jasném biblickém učení, ale na postojích a viděních Ellen Whiteové, což jasně popírá reformační zásadu „Sola Scriptura“. Je tomu skutečně tak? Která věroučná myšlenka byla přinesena do církve Ellen Whiteovou? Jaká byla její role při formování adventistické věrouky? […]