lekce_04

Posted Posted in LEKCE ONLINE

4. Z OHNIVÉ PECE DO PALÁCE SOBOTA: ÚVOD Texty na tento týden Daniel 3 Základní verš „Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.“ (Da 3,17) „Čtyři mládenci naplnění Duchem svatým vyjádřili před celým národem svou víru, že ten, komu slouží, je jediný pravý a živý Bůh. Takový […]