lekce_13

Posted Posted in LEKCE ONLINE

13. VŮDCI IZRAELE SOBOTA: ÚVOD Texty na tento týden 1Kr 12,1–16; Sk 15,7–11; J 11,46–53; Neh 4,1–17; Ezd 8,21–23.31.32 Základní verš „I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky; uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována.“ (Neh 8,12) Ezdráš i Nehemjáš jsou příklady velkých vůdců, kteří byli oddáni Bohu a plnili úkoly, jimiž je Hospodin pověřil. Jejich […]