lekce_12

Posted Posted in LEKCE ONLINE

12. ŠPATNÉ ROZHODNUTÍ – A CO DÁL? SOBOTA: ÚVOD Texty na tento týden Neh 13,23–25; Dt 7,3.4; 2K 6,14; Ezd 9 a 10; 1K 7,10–17 Základní verš „Volal jsem: ,Můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout k tobě svou tvář, Bože můj. Naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu, naše provinění vzrostlo až k nebi.‘“ (Ezd 9,6) Ezdráš a Nehemjáš se stali vůdci […]